Nye medlemmer godkjent

15.mars 2012 ble følgende vaskerier tatt opp som fullverdig medlem etter endt prøvetid:

  • Berendsen Tekstil Service avdeling Sandnes
  • Rens og Vask A/S
  • Trondheim Vask og Rens AS

Berendsen Tekstil Service avdeling Sandnes er godkjent som helsevaskeri iht. gjeldende krav i Teknisk Protokoll.

Rens og Vask A/S og Trondheim Vask og Rens AS er ikke tilrettelagt for helsevask.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no