Nytt medlem godkjent

1.januar 2013 ble Nor Tekstil avd. Trondheim tatt opp som fullverdig medlem etter endt prøvetid.

Nor Tekstil avd. Trondheim er godkjent som helsevaskeri iht. gjeldende krav i Teknisk Protokoll.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no