Egenkontrollskjema for kjemotermisk desinfeksjon ved bruk av Ozonit PERformance

Egenkontrollskjema for kontroll av pH av vaskemaskin og vaskerør der Ozonit PERformance er benyttet er lagt til under dokumentasjon.

 

Sammenlignet med egenkontrollskjema for kontroll av pH av vaskeprosesser for helsevask er eneste endring anbefalt pH i hovedvask, som for kjemotermisk desinfeksjon med bruk av Ozonit PERformance bør ligge mellom 8,0-9,5. Høyere pH vil gi høyere kjemisk slitasje på tekstilene enn anbefalt, og dermed redusert levetid.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no