Nye prøvemedlemmer

To vaskerier er blitt tatt opp som prøvemedlemmer:

Berendsen Tekstil Service avdeling Herbergåsen (workwear)og RentX A/S.

 

Berendsen Tekstil Service avdeling Herbergåsen (workwear) er tatt opp som prøvemedlem per 24.1.2013.

RentX A/S er tatt opp som prøvemedlem per 11.2.2013.

 

Vaskeriene må tilfredsstille våre krav i Teknisk Protokoll innen 6 måneder for å bli fullverdig medlem.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no