Nytt studietilbud for vaskeriansatte

Høgskolen i Oslo og Akershus tilbyr videreutdanning for vaskeriansatte til høsten. Påmeldingsfrist er 13.mai.

 

Videreutdanningen retter seg i første rekke mot ledere i vaskerier og vaskerioperatører med lederansvar. I tillegg vil andre med ansvar- og arbeidsoppgaver innenfor tekstilservice kunne ha godt nytte av utdanningen.

 

Søknad om opptak kan gjøres frem til 13.mai, se: http://www.hioa.no/Studier-og-kurs/SAM/EVU/Tekstilforvaltning-og-vaskerioekonomi

 

For mer informasjon kontakt:

Ellen Nygård

Høgskolelærer innen FM ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Handelshøgskolen ved HiOA
Fakultet for samfunnsfag
Tlf.: 64 84 96 09 / Mobil: 97 01 55 71

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no