Kurs Høsten 2016

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer til kurs i Vaskeriteknikk 1 på TRIGGER i Askøy 7.-8.september 2016 og Vaskeriteknikk 1 i Oslo 13.-14.oktober 2016.

Når man har ansvaret for å vaske og behandle tekstiler, er det viktig at de grunnleggende kunnskaper er på plass.  Våre kurs gir en lettfattelig og god innføring i Vaskeriteknikk. Alle kurs er åpne for ikke-medlemmer.
 
Vaskeriteknikk 1
Deltagerne skal få kjennskap til hvordan vaskeriet skal sikre smittevernet for tøy og personalet på vaskeriet. Det innebærer å sikre hygienisk rent tøy ut til kunde (helseinstitusjonen) og sikre smittevernet for personalet iht. Arbeidstilsynets forskrift om biologiske faktorer på arbeidsplassen.
 
Bransjestandarden omfatter krav om desinfeksjon av privat beboertøy og prydtekstiler. Kurset vil ha fokus på hvordan kravet kan tilfredsstilles i praksis med gjennomgang av metoder for desinfeksjon og krav til kontroll.
 
Kurset på Trigger 7.-8.september 2016:
Kurset holdes hos TRIGGER i Bakarvågen på Askøy. På vaskeriet vil det bli teoretisk og praktisk gjennomgang av tekstilenes vei gjennom vaskeriet fra henting til utlevering.
 
Frist for påmelding til Vaskeriteknikk 1 på Trigger er fredag 26.august 2016. 
 
Kurset i Oslo 13.-14.oktober 2016:
Kurset holdes første dag på Sentralvaskeriet i Akershus, Akershus Universitetssykehus i Lørenskog. På sykehusvaskeriet vil det bli  gjennomgang av tekstilenes vei gjennom vaskeriet fra urent til rent, med fokus på produksjon, maskinlære og prosess.
 
Kurset andre dag holdes på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo sentrum, med innføring i vaskerihygiene og bransjestandarden "Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner".
 
Frist for påmelding til Vaskeriteknikk 1 i Oslo er torsdag 22.september 2016. 
 

For mer informasjon og påmelding, vennligst se kurslisten under Kurs & Seminarer eller se invitasjoner vedlagt.

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no