Eksklusjon av vaskeri

Setpro as oppfyller ikke NVKs krav i Teknisk Protokoll og er herved ekskludert iht. NVKs vedtekter §7.

 

Vaskerier som ikke etterkommer NVKs vedtekter eller Teknisk Protokoll kan ekskluderes av styret. Dette er en konsekvens når NVK ikke lenger kan stå inne for kvalitetssikringen ved vaskeriet. Vaskerier som ikke lenger er medlem av NVK mister med øyeblikkelig virkning alle rettigheter. Vi forventer at vaskeriet innen rimelig tid endrer sin hjemmeside og annen markedsføring der det henvises til NVK. 

 

Vi minner samtidig om at at alle vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner må være godkjent iht. bransjestandarden "Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner" for at de skal kunne være godkjent gjennom NVK sin kvalitetssikring.

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no