10 millioner til prøveordning med fagopplæring

Kompetanse Norge lyser ut inntil 10 millioner for å kunne tilby ufaglærte voksne opplæring som forbereder deltakerne til å ta fagbrev som praksiskandidat. Vaskerier bes ta kontakt med NVK snarest om dette er av interesse. Søknadsfrist er 1.oktober 2018.

 

Mer informasjon om dette på Kompetanse Norge sin hjemmeside: https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/10-millioner-til-proveordning-med-fagopplaring-i-kompetansepluss/.

 

Kontaktperson NVK: Jan Tore H. Gunnarsen

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no