Sanita-kun skifter navn til MC-Media

Kontaktplatene som vaskeriene bruker til mikrobiologisk kontroll bytter navn. I tillegg er inkubasjonstiden økt til 3 døgn på 30 grader. 

 

Labolytic informerer om at  de populære dyrkningsfilmene/kontaktplatene for mikrobiologisk kontroll skifter navn fra Sanita-kun (tidl. RidaCount) til MC-Media og får nytt design på esker og poser. 

 

For en stund tilbake ble kontaktplatene endret til "AC Plus", noe som medfører inkubasjonstid på 3 døgn +/- 3 timer i stedet for 2 døgn som det var før. I tillegg vil inkubasjon over flere døgn gi flere bakteriekolonier. Bakteriekoloniene som vokser opp/blir synlige etter ca. 5 døgn er melkesyrebakterier.

 

 

Det er viktig at dere har kontroll på hvor lenge platene dyrkes i inkubatoren. Dyrkes platene mindre enn 3 døgn vil det være en risiko for at bakteriekoloniene ikke blir synlige, noe som vil medføre at vaskeriet ikke oppdager forurensning som medfører krav til tiltak. I så tilfelle blir det avdekket under konsulentbesøk eller revisjoner utført av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn i stedet for av vaskeriet selv, noe som vil gi avvik og  redusert vurdering.

 

Platene skal heller ikke dyrkes mer enn 5 døgn da det vil begynne å vokse melkesyrebakterier. Følgende informasjon er gitt av leverandøren:

«New ACplus can support growth of lactic acid bacteria whereas former aerobic count cannot detect them as well as Petrifilm.
Therefore, after 5 days culture, the counts in ACplus is increased because of slow glowing of lactic acid bacteria. ACplus is approved by MicroVal as an alternative for ISO4833 which is test method for enumeration of aerobic count including lactic acid bacteria using 30C, 72h incubation».

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no