RABC-kurs

NVK tilbyr kurs for at vaskerier skal kunne komme i gang med RABC og bli godkjent iht. bransjestandarden for næringsmiddeltøy. Vi ber alle som har interesse av dette om å ta kontakt.

 

Under årskonferansen på Sola i mars 2018 satte vi søkelyset på vask av arbeidstøy fra næringsmiddelvirksomheter. Rent næringsmiddeltøy er en grunnforutsetning for sikker matproduksjon. Likevel er det mange næringsmiddelvirksomheter som ikke vasker arbeidstøyet på en hygienisk sikker måte slik at man unngår forurensning fra tøy til mat.  Restauranter, gatekjøkkener, ferskvaredisker i dagligvarebutikker og cateringfirma vasker ofte arbeidstøyet sitt hjemme i en vanlig husholdningsvaskemaskin, der resultatet er forurenset arbeidstøy. 

 

Bransjestandarden Hygienekrav for vaskerier som behandler næringsmiddeltøy ble utgitt første gang i 2014. Per dags dato er fire vaskerier godkjent iht. bransjestandarden. Dette er Berendsen Tekstil Service AS avd. Bergen, Nor Tekstil AS avd. 114 Drammen,  Nor Tekstil AS avd. Kristiansand og Sentralvaskeriet for Østlandet AS. Denne høsten er det planlagt flere revisjoner iht. bransjestandarden og flere vaskerier vil bli godkjent i løpet av kort tid. Det innebærer også at næringsmiddelbedrifter lettere vil kunne stille krav til bransjestandarden ved valg av vaskeri.

 

NVK vil ha flere vaskerier godkjent i henhold til bransjestandarden for næringsmiddeltøy og tilbyr kurs i RABC i samarbeid med Erlend Risvoll. Erlend Risvoll er pensjonert driftssjef i Berendsen Tekstil Service og opprinnelig næringsmiddelingeniør som nå jobber med undervisning av fagbrevkandidater i næringsmiddelfaget. Erlend var med på å utarbeide bransjestandarden i 2014.

 

Vi kommer til å arrangere kurs med bakgrunn i behovet som dere melder inn. Pris må avtales og vil avhenge av om man ønsker kun internt kurs eller om vi kan arrangere felles kurs for flere vaskerier. Første trinn i RABC er å danne et RABC-team. Teamet har ansvaret for oppbygging og fremdrift av RABC i vaskeriet. Det kan bestå fra 1 til 5 personer alt etter størrelsen på vaskeriet. Teamet bør bestå av motiverte medarbeidere som til sammen har oversikt over alle deler av produksjonslinjen for behandling av næringsmiddeltøy ved vaskeriet, fra henting av urent tøy hos kunde til levering av rent tøy. Hele teamet bør i utgangspunktet delta på kurset. Vi vil følge opp vaskeriene i etterkant, slik at man skal kunne bli godkjent i løpet 3-6 måneder etter kurset.

 

Ta kontakt for mer informasjon.

 

Kontaktperson:

Jan Tore H. Gunnarsen

mob: 478 51 151

jan@vaskeritilsynet.no

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no