Nor Tekstil avd. Tromsø nytt medlemsvaskeri

Nor Tekstil AS avd. Tromsø tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskeri.

 

Nor Tekstil AS avd. Tromsø er godkjent som helsevaskeri iht. gjeldende krav i Teknisk Protokoll.

Kontaktinformasjon til vaskeriet finner dere her. Hjemmeside: https://www.nortekstil.no/region-nord.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no