Skitne ambulanseuniformer kan spre smitte

Ambulansepersonell risikerer å smitte seg selv og pasientene de frakter fordi de vasker ambulanseuniformene feil. En fersk undersøkelse viser at 23 prosent vasker uniformene hjemme.

 

Arbeidstilsynet har avdekket flere kritikkverdige forhold for ambulansepersonell i et landsomfattende tilsyn av ambulansetjenesten i 2018-2019. I en oppsummering pr. 14.12.2018 slår Arbeidstilsynet fast at ambulansepersonell har for få skift av arbeidstøy, de har ikke gode nok vaskemaskiner og vaskerom og ingen rutiner for desinfeksjon av arbeidstøyet. Det er ikke tilrettelagt organisatorisk eller praktisk for smittevern.

 

Forskrift om smittevern i helsetjenesten omfatter oppsiktsvekkende nok ikke ambulansetjenesten. Derfor er heller ikke ambulanseuniformer pålagt desinfiserende vask og behandling iht. bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Det innebærer at ambulanseuniformer kan bli vasket hjemme eller på stasjonen i husholdningsvaskemaskin, noe som umuliggjør desinfiserende vask og i stor grad vil innebære spredning av smittestoffer både til hjem og pasienter. Normalprogram på 60 grader på en husholdningsvaskemaskin vil pga. kravet til energimerking oppnå kun 40-50 grader i tekstilene og målinger utført av NVK viser svært høye bakterieverdier etter vask. Kravet i bransjestandarden er 30 cfu/dm2 for fuktig tøy. For tekstiler vasket på 60 grader normalprogram ble det målt verdier opp til 10 000 cfu/dm2.

 

Ambulanseuniformer tåler normalt ikke termisk desinfeksjon 85 grader, men dersom det behandles på et industrivaskeri vil man kunne gjennomføre desinfiserende vask ved kjemotermisk desinfeksjon på lavere temperaturer som uniformene tåler. Dette er noe de fleste av NVK sine medlemsvaskerier vil kunne gjennomføre. For at ambulanseuniformer skal kunne vaskes på et industrivaskeri må man ha flere skift.

 

Kilder:  

https://www.arbeidstilsynet.no/nyheter/tilsyn-med-ambulansetjenesten/

https://delta.no/ambulanseforbundet/manglende-renhold-kan-svekke-pasientsikkerheten

https://www.nrk.no/ostfold/skitne-ambulanseklaer-kan-spre-smitte-1.14322782

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no