Informasjon om Koronaviruset

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn opplever et økende behov for informasjon rundt Koronaviruset og hvordan dette vil kunne påvirke vaskerienes rutiner og smittevern. Vedlagt følger derfor informasjon og råd som gjelder beredskap og tiltak overfor vaskerienes ansatte og kunder.

 

 

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no