Diplom til ni vaskerier for 2019

Norsk Renseri- og Vaskeriforening og Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn hadde sin felles årskonferanse på Hotel Terminus i Bergen, 5.-7.mars 2020, der det ble delt ut diplom for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll. Pressemelding er vedlagt.

 

Følgende ni vaskerier mottok diplom for 2019:

  • Eiker Vekst
  • Hadsel ASVO
  • Midtre Namdal Vekst avd. Flatanger Vaskeri
  • Mona Vekst
  • Nor Tekstil avd. Skien
  • Sarpsborg kommune - Vaskeritjenesten
  • Sentralvaskeriet i Akershus
  • Uni-K
  • Viergo

 

Diplomene er delt ut og vises stolt frem. Fra venstre: Kurt Jørgen Nilsen (NVK), Liva Fløan (Midtre Namdal Vekst avd. Flatanger Vaskeri), Tine Vatn (Sarpsborg kommune), Markus Holgersen (Nor Tekstil avd. Skien), Birgith Hjelle Roset (Mona Vekst), Grethe Celius (Hadsel ASVO), Kay Halvor Berg (Sentralvaskeriet i Akershus) og Jan Tore H. Gunnarsen (NVK). 

 

Eiker Vekst, Uni-K og Viergo var ikke tilstede under utdelingen.

 

 

NVK gratulerer! 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har i løpet av 2019 hatt tilsyn med 72 vaskerier og gjennomført 228 tilsynsbesøk av disse. 

Etter hvert tilsynsbesøk mottar vaskeriene konsulentrapport og tilsynsbevis med resultatet av tilsynet. 

Resultatet gis på en skala fra 1 til 7, der 7 er meget bra og 1 er ikke godkjent.

 

Kriteriene for å motta diplom er at resultatet gjennom året er på 6,9 (av 7,0) eller bedre, samtidig som vaskeriet må være godkjent med karakteren A/A+ i henhold til bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner dersom vaskeriet behandler institusjonstøy. Det innebærer svært få om noen avvik fra kravene for å kunne motta diplom. 

 

 

Les vår pressemelding her.

 

 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no