Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Breeze Nordvest AS (*)

Svemorka 39, 6200 Stranda

Tlf: 70 26 21 21

Fax: 70 26 21 22

Kontaktpersoner

Ole Kristian Ertsvik

Mob: 90766343

oke@breeze.as

Ramona Urban

Mob: 41 50 49 89

ordre@rent-nordvest.no