Medlemsvaskeri

Breeze Nordvest AS

Svemorka 39, 6200 Stranda

Tlf: 70 26 21 21

Fax: 70 26 21 22

Kontaktpersoner

Ole Kristian Ertsvik

Mob: 90766343

oke@breeze.as

Ramona Urban

Mob: 41 50 49 89

ru@breeze.as

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: