Medlemsvaskeri

Breeze Sørvest AS

Nedre Barkvedvegen 5, 4100 Jørpeland

Kontaktpersoner

Tore Bakken

Mob: 982 35 840

tb@breeze.as

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: