Sammendrag

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer i samarbeid med Eiker Vekst til kurs i Vaskeriteknikk 2. Kurset holdes 13.-14.november 2018 hos Eiker Vekst i Mjøndalen. Påmeldingsfrist 2.november 2018.

Sted
Eiker Vekst, Ryghgata 6, 3050 Mjøndalen
Periode
13.11.2018 – 14.11.2018
Beskrivelse

Når man har ansvaret for å vaske og behandle tekstiler, er det viktig at de grunnleggende kunnskaper er på plass. Våre kurs gir en lettfattelig og god innføring i Vaskeriteknikk. 

Kurset holdes 13.-14.november 2018 hos EIKER VEKST i Mjøndalen. Eiker Vekst betjener bl.a. Nedre Eiker kommune. På vaskeriet vil det bli teoretisk og praktisk gjennomgang av tekstilenes vei gjennom vaskeriet fra henting til utlevering. 

Vaskeriteknikk 2 er en videreføring av Vaskeriteknikk 1 og det kreves en viss grunnleggende vaskerikompetanse for å kunne dra nytte av kurset. Kurset skal legge grunnlag for å utvikle en helhetlig forståelse for produksjonsprosessen på et vaskeri – fra mottakshåndtering, vask og etterbehandling til sluttkontroll og utlevering av tekstiler. Kurset skal fremme forståelsen for personlig hygiene og smittevern. 

Kurset er åpent for ikke-medlemmer. 

TID

Kurset gjennomføres 13.-14.november 2018. Frist for påmelding er 2.november 2018. 

Dette er populære kurs og vi har begrenset antall deltagere. Det kan lønne seg å være raskt ute med påmelding for å være sikret plass.

Invitasjon og påmeldingsskjema følger under.

Frist

02.11.2018