Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer til kurs i Vaskeriteknikk 1 8-9.november 2022. Når man har ansvaret for å vaske og behandle tekstiler, er det viktig at de grunnleggende kunnskaper er på plass. Våre kurs gir en lettfattelig og god innføring i Vaskeriteknikk.

Kurset holdes på Haukeland Hotell. Oppstart 8.november kl 0830. Kursdagen avsluttes kl.15 begge dager.

Det blir omvisning på sykehusvaskeriet til Haukeland Universitetssykehus med gjennomgang av tekstilenes vei gjennom vaskeriet fra urent til rent, med fokus på produksjon, maskinlære og prosess.

Kurset har fokus på endringene i den reviderte bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten som ble innført januar 2022, med bl.a. gjennomgang av nye krav til risikovurdering.

 

                                                                                                          For spørsmål om kurset, kontakt: 

                                                                                                                  Jan Tore H. Gunnarsen 

                                                                                                               E-post jan@vaskeritilsynet.no

                                                                                                                      Telefon 47 85 11 51

 

                                                                                               Last ned pdf og påmeldingskjema her