NVK ber om innspill til endring av bransjestandardene for helse og næringsmiddeltøy. Frist for innspill er 1.september 2020.