Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn er i vekst og ønsker å ansette to medarbeidere med kvalifikasjoner og egenskaper som bidrar til å styrke vår organisasjon. Vi søker personer fra hele landet, da stillingen er basert på hjemmekontorløsning med utstrakt reisevirksomhet.

Arbeidet består i å utføre kontrollbesøk og revisjoner på vaskerier, samt rådgivning, kurs og fagopplæring. Hovedoppgaver under kontrollbesøkene vil være:

Etter hvert kontrollbesøk utarbeider konsulenten tilsynsrapport til vaskeriet med vurdering av vaskeriets oppfølging av kravene i Teknisk Protokoll og de to bransjestandardene Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner og Hygienekrav til vaskerier som behandler næringsmiddeltøy. Det kommer reviderte bransjestandarder fra 1.1.2022, med skjerpet krav til risikovurdering. Det forventes at konsulenten skal kunne veilede vaskeriene i risikovurdering for å sikre personalets smittevern og hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til kunde.

Ønskede kvalifikasjoner

Kvalitetsarbeidet ved vaskeriene kan sammenlignes med kvalitetsarbeidet i næringsmiddelindustrien, og personer med erfaring fra denne type arbeid vil være aktuelle.

Personlige egenskaper

Vi tilbyr

Send kortfattet søknad med CV innen 6.januar 2022 til jan@vaskeritilsynet.no.

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Om oss

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn er en uavhengig og ideell organisasjon som sertifiserer vaskerier etter krav fra kunder som helseinstitusjoner og næringsmiddelbedrifter. Helt siden 1957 har vi bidratt til at vaskeriene har en kvalitetsmessig, kunnskapsmessig og driftsmessig standard som tilfredsstiller markedets og myndighetenes krav til vaskeribransjen.

Vi skal bidra til at vaskeriene har rutiner som sikrer personalets smittevern og som sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Vaskeriene som kontrolleres kan være alt fra vekstvaskerier med hovedoppgave å sysselsette mennesker som trenger tilpasset arbeid og vasker 50 tonn tekstiler i året – til høyteknologiske vaskerier som vasker 50 tonn tekstiler hver dag.

Vennligst se vår brosjyre for mer informasjon.