Tilbake til LM

Leverandør

Leverandørmedlem

Postboks 64, 1313 Vøyenenga
67 17 65 00
67 17 65 01

Kontaktpersoner

Arne Nilsson
Svein Nordgaard
67 17 65 05
909 98 236

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no