Tilbake til LM

Leverandør

Leverandørmedlem

Postboks 64, 1313 Vøyenenga
67 17 65 00
67 17 65 01

Kontaktpersoner

Kjetil Pettersen
+47 90925683
Svein Nordgaard
67 17 65 05
909 98 236

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no