Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll.

NVKs høyeste myndighet er Generalforsamlingen. Den daglige driften ivaretas av daglig leder, som rapporter til et styre bestående av fire medlemmer.

Driften finansieres gjennom sertifiserings- og oppdragsvirksomhet, leverandørmedlemskap og undervisning.

HISTORIKK

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn ble konstituert i 1957, med tilslutning fra Norsk Tekstil Institutt, Statens Folkehelse, Forbrukerrådet og Oslo Vaskeriforening. NVK var i starten faglig tilknyttet Dansk Teknologisk Institutt. På midten av 1970-tallet ble sekretariatet flyttet til Danmark og tilknyttet Dansk Teknologisk Institutt, Vaskeriteknologi. I 1986 var NVK tilbake i Norge og har i dag hovedkontor i Moss.

FORMÅL

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har som formål å medvirke til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. NVK skal påse at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. NVK skal bidra til at vaskeriene har rutiner som sikrer personalets smittevern og som sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer.