I tillegg til medlemsvirksomheten med faste konsulentbesøk utfører vi konsulentbistand, til medlemmer og ikke-medlemmer. Tjenesten utføres etter kundens behov og ut fra hva som er utfordringen/problemet ved vaskeriet.

Dette er i hovedsak hva Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn kan hjelpe dere med:

VURDERING MED HENSYN TIL HYGIENISKE KRAV VED BEHANDLING AV TØY TIL HELSEINSTITUSJONER OG NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

Gjennom befaring gir vi en uavhengig vurdering av vaskeriet ut fra dagens tilstand og kan i tillegg vurdere hvilke tiltak som bør igangsettes for å tilfredsstille gjeldende hygieniske krav og retningslinjer. Ved behandling av tøy til helseinstitusjoner brukes bransjestandarden “Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner” om ikke annet er avtalt.

Vurderingen er nyttig før vaskeriet skal ta i mot kunder fra helsesektoren eller næringsmiddelindustri, og dersom eier vurderer ombygging/oppgradering av vaskeriet.

KONTROLL OG OPTIMALISERING AV VASKEPROSESSER

Normalt vil kontrollen være basert på et problem med en eller flere vaskeprosesser, der vi forsøker å løse problemet. Vi utfører også optimalisering av vaskeprosessene når det er ønskelig.

Optimalisering vil være spesielt hensiktsmessig ved innkjøring av nye vaskemaskiner/vaskerør, og bør utføres i samarbeid med leverandør.

KONTROLL AV TERMISK ELLER KJEMOTERMISK DESINFEKSJON

Både ved termisk desinfeksjon og kjemotermisk desinfeksjon må vaskeriet sikre at prosessene gir desinfeksjon til enhver  tid. Vi gjennomgår kontrollparametrene og undersøker sikkerheten ved de gitte prosessene i henhold til gjeldende retningslinjer.

Ved bruk av kjemotermisk desinfeksjon (også kalt lavtemperaturvask) kontrolleres desinfeksjonen ved bruk av bioindikatorer i henhold til bransjestandarden “Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner” kapittel 8.2.2. Desinfeksjon er oppnådd når alle indikatorbakteriene er drept.

Ved bruk av termisk desinfeksjon kontrolleres temperaturen ved bruk av temperaturloggeren TRM. TRM ligger i tekstilene og måler tekstiltemperaturen, og viser reell temperatur for tekstilene i vasken i stedet for måling av temperatur i vaskevannet. Temperaturen i vaskevannet vil normalt være høyere enn temperaturen i tekstilene, og spesielt gjelder dette ved rask oppvarming. TRM beregner en verdi (lethality) som angir bakteriedødeligheten i prosessen. Verdien er beregnet ut fra temperatur og tid.

Kontrollene er beregnet for både vaskemaskiner og vaskerør.

TAKSTOPPGAVER

På oppdrag gjennomfører vi verdivurdering og/eller kvalitetsvurdering av tekstilbeholdning. Vi kan også organisere og utføre telling av tekstilbeholdningen.

KVALITETSVURDERING AV PRIVAT TØY ETTER SKADEBEHANDLING

Vi utfører uavhengig vurdering av privat tøy som kan ha tatt skade gjennom behandlingen ved vaskeri og/eller renseri og gi en vurdering om dette eventuelt kan ha skjedd på grunn av feilbehandling.

OPPLÆRING I HYGIENERUTINER

Vi gir opplæring i gjennomføringen av hygienerutiner for vaskeriansatte, og vi kan i tillegg gi en innføring i bransjestandarden “Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner”. Opplæringen tar normalt ikke mer enn 1-2 timer.

OPPLÆRING I KVALITETSSIKRING

Vi hjelper vaskeriet å lage et system for kontroll av viktige prosessparametre for å sikre kvaliteten på produktet som leveres til kunde. 

INNKJØPSVEILEDNING

Vi gir råd ved innkjøp av maskiner og utstyr, tekstiler og ved kjøp av vaskeritjenester.

KUNDEMØTER OG RÅDGIVNING OVERFOR VASKERIETS KUNDER 

Ved behov kan en konsulent bistå under kundemøter, enten som uavhengig rådgiver eller med informasjon om kvalitetssikringsarbeidet som utføres ved vaskeriet.

MÅLING OG BEREGNING AV FORDAMPET VANN SOM IKKE BELASTER AVLØP 

Flere kommuner tar betalt for samme mengde vann ut i avløp som det som vaskeriet forbruker. Ved å måle og beregne hvor mye vann som fordamper og ikke belaster kommunens avløpsnett, vil vaskeriet ha god dokumentasjon på den reelle mengden vann som vaskeriet sender i avløp og kan dermed få redusert de kommunale kostnadene.

RÅDGIVNING OG PROSJEKTERING VED NYETABLERINGER, MODERNISERINGER OG UTBEDRINGER

Vi bistår med rådgivning og kan også prosjektere nyetableringer, moderniseringer og utbedringer av vaskerier.

ANDRE LABORATORIETJENESTER

Vi hjelper vaskeriet med tjenester som kontroll av kjemisk slitasje og blekevirkning – sikring av flammehemming i tøy – bestemmelse av restkjemikalier i tøy og/eller avløpsvann – bedømmelse av flekkfjerning.

Ta kontakt for mer informasjon.