Hygienekrav for vaskerier som behandler tekstiler til næringsmiddelbedrifter – 2023

Type: Bransjestandard
Språk: Bokmål
Utgitt: September 2023
Tilgjengelige versjoner: Trykt og elektronisk

Last ned Hygienekrav for vaskerier som behandler tekstiler til næringsmiddelbedrifter (.pdf 5 MB)

Næringsmiddelbedrifter stiller meget høye krav til hygiene. Fokuset er sikker produksjon og tilberedning av mat og drikke. Det forutsetter at tekstiler til næringsmiddelbedrifter skal vaskes på en hygienisk sikker måte slik at man unngår forurensning fra tekstiler til mat. Rent arbeidstøy en grunnforutsetning for å beskytte mat og drikke mot forurensning og for å beskytte arbeidstakere mot sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Bransjestandarden med krav til profesjonell håndtering av arbeidstøy og andre tekstiler ble om mulig enda viktigere gjennom covid-19-pandemien, og har
bidratt til godt smittevern for de sertifiserte vaskeriene og deres kunder.

Bransjestandarden ble revidert i 2020-2023. De viktigste endringene i forhold til forrige utgave av bransjestandarden er:

·       Gjennomgående fokus på helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS), i tillegg til hygienekvalitet på tekstilene.

·       Tilpasset krav til kjemotermisk desinfeksjon slik at det samsvarer med Biocidproduktforordningen.

·       Nytt kapittel om mikrobiologisk egenkontroll.

·       Oppdatert lovkrav og referanser, og henvist mer til disse i teksten.

·       Vurderingskriteriene for godkjenning av vaskerier er gjort strengere, samtidig som kontrollfrekvensen er redusert.

·        Vurdert smittevern opp mot erfaringer fra covid-19-pandemien.


Næringsmiddelbedriften må selv kreve at bransjestandarden skal tilfredsstilles gjennom sin kontrakt med vaskeriet. Stilles det krav om
bransjestandarden vil næringsmiddelbedriften være sikret tilfredsstillende hygienekvalitet på de tekstilene som leveres.

Godkjenningssertifikat er eneste gyldige dokumentasjon på at vaskeriet etterfølger kravene i bransjestandarden og er godkjent i henhold til
bransjestandarden.


Kontakt Jan Tore H. Gunnarsen for bestilling av trykt versjon:

tlf: 69 31 35 02

mob: 47851151

E-post

Pris trykt versjon: kr 150

Filvedlegg:

Hygienekrav for vaskerier som behandler tekstiler til næringsmiddelbedrifter (.pdf 5 MB)