Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

Sertifiseringordningen er frivillig og alle vaskerier som tilfredsstiller våre krav kan tas opp som medlemmer. For å oppnå et medlemsstatus hos NVK må vaskeriet tilfredsstille våre krav i Teknisk Protokoll. I løpet av en prøveperiode må alle krav tilfredsstilles, før vaskeriet kan bli fullverdig medlem. De strenge kravene er helt nødvendige. Ved å opprettholde kvalitetsnivået på alle plan, sikrer vi det beste resultatet – til enhver tid.

NVK mener at kvalitetssikring er en kontinuerlig prosess, og vaskeriene får det antall besøk som gjør at kvaliteten til enhver tid er sikret ved hvert enkelt vaskeri. Ved hvert konsulentbesøk foretar konsulentene en omfattende gjennomgang av vaskeriet for å sikre at kravene Teknisk Protokoll blir fulgt, blant annet gjennom prosesskontroll og mikrobiologisk kontroll. Maskiner og prosesser blir kontrollert for å unngå prosessfeil som kan føre til unødig kraftig kjemisk slitasje på tekstilene, dårlig flekkfjerning og vaskeeffekt.

Det blir vasket prøvestykker for mange tekstilsorteringer:

  • Engangsprøvestykker (1x) for kontroll av flekkfjerning og vaskeeffekt, og
  • Tigangsprøvestykker (10x) for kontroll av kjemisk slitasje og hvitbevarende evne.

Etter hvert konsulentbesøk utarbeides en konsulentrapport og et tilsynsbevis som gir innsikt i på hvilken måte vaskeriet tilfredsstiller kravene i Teknisk Protokoll og eventuelt hvilke avvik som oppdages. Rapportene gir meget utfyllende dokumentasjon på vaskeriets standard og kunder bør etterspørre disse for å ha en ytterligere sikring i forhold til vaskeriets prosesser og resultat.

TEKNISK KONTROLL

Maskiner og øvrig utstyr er underlagt streng kontroll for at tekstilene ikke skal kunne skades mekanisk. Vaskeriet skal ha full kontroll over vaskeprosessenes temperatur, vannstand, vasketid og kjemikaliedosering.

Vaskeprosessene skal oppfylle spesifikke krav til renhet, flekkfjerning og skånsomhet.

Vvaskeriene er pålagt å utføre egenkontroller på vaske- og etterbehandlingsprosessene for å selv kunne oppdage og korrigere feil eller for å optimalisere prosessene.

Teknisk Protokoll har strenge krav til vaskerier som vasker for helseinstitusjoner, og for næringsmiddelindustri og for hotell- og restaurantnæringen.

HYGIENE OG MIKROBIOLOGISK KONTROLL

Et vaskeri som er sertifisert av NVK skal sikre at tekstilene som leveres til kunde er hygienisk rene, noe som innebærer at de har lav total bakteriekonsentrasjon og ingen sykdomsfremkallende bakterier. Dette bidrar til at smittevernet ved helseinstitusjoner sikres, men det er også et viktig krav ved behandling av tekstiler til hoteller, restauranter og næringsmiddelindustri. Det å hindre smittespredning er et av de viktigste kravene vi har til de vaskeriene NVK sertifiserer.

Vaskerier som behandler tekstiler helseinstitusjoner er pålagt å følge bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. NVK sikrer gjennom konsulentbesøkene at denne følges.

NVK krever at tekstilene gjennomgår desinfiserende vaskeprosess så lenge de skal benyttes av helseinstitusjoner, næringsmiddelindustri, hotell- eller restaurantnæring. Tekstilene gjennomgår enten termisk eller kjemotermisk desinfeksjon i vaskeprosessen, og NVK har kontrollmetoder for å sikre at desinfeksjonsmetodene gir tilfredsstillende desinfeksjon.

NVK  gjennomfører ved hvert konsulentbesøk mikrobiologiske kontroller på kritiske kontrollpunkter i vaskeriet, for å kontrollere om de hygienemessige kravene er fulgt og fungerer i praksis.

Bygninger, lokaler og maskiner inspiseres i forhold til om de oppfyller kravene til hygiene, renhold, orden og vedlikehold.

OPPLÆRINGSTILBUD

NVK tilbyr opplæring til ansatte og ledere i vaskeriene, samt andre som på en eller annen måte arbeider med tekstilforsyningen. Blant annet arrangeres det kurs i Vaskeriteknikk I og et videregående kurs i Vaskeriteknikk II. Vi tilbyr også spesialkurs som er skreddersydd etter behov.