Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten

Type: Bransjestandard
Språk: Bokmål
Utgitt: Desember 2021
Tilgjengelige versjoner: Trykt og elektronisk

Last ned Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten (.pdf, 4,8 MB)

Formålet med bransjestandarden er å redusere risikoen for smittespredning og sikre hygienisk rene tekstiler fra vaskeri til kunde, samt sikre helse-, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS) for ansatte i vaskerier med hovedfokus på hygiene og smittevern. Det forutsetter gjennomføring av risikovurdering av arbeidsmiljøet. 

Bransjestandarden har til hensikt å være veiledende både for eksterne og interne vaskeritjenester som helsetjenesten benytter. Helseinstitusjoner som omfattes av Forskrift om smittevern i helse- og omsorgstjenesten er forpliktet til å ha infeksjonskontrollprogram, og dette skal inneholde skriftlige retningslinjer for behandling, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler. Virksomheter som omfattes av forskriften bør implementere bransjestandarden i infeksjonskontrollprogrammet, for å sikre hygienisk rene tekstiler og godt smittevern for vaskeriets ansatte.

Denne bransjestandard omfatter ikke helseinstitusjonenes interne tekstilbehandling, med unntak av om den interne tekstilbehandlingen gir konsekvenser for smittevern for vaskeriets ansatte.

Godkjenningssertifikat er eneste gyldige dokumentasjon på at vaskeriet etterfølger kravene i bransjestandarden og er godkjent i henhold til bransjestandarden.

Første utgave av bransjestandarden ble utgitt i mars 2011. Bransjestandarden er senere revidert i 2014, 2015 og 2020-21. Den nåværende utgaven erstatter den forrige utgaven fra og med 1.januar 2022.

Kontakt Jan Tore H. Gunnarsen for bestilling av trykt versjon:

tlf: 69 31 35 02

mob: 47851151

E-post

Pris trykt versjon: kr 150