Sertifisering av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) gir sikkerhet både for vaskeri og kunder. Vaskeriene NVK sertifiserer skal ha en standard som gjør at de bør foretrekkes foran andre vaskerier. I en anbudskonkurranse bør oppdragsgiver etterspørre NVK’s konsulentrapporter for å få innblikk i vaskeriets standard.

For å bli sertifisert må det først gjennomføres et konsulentbesøk hos vaskeriet, der konsulenten foretar en gjennomgang av vaskeriet sammen med vaskeriets ledelse og andre nøkkelpersoner ved vaskeriet. Vedtekter og kravene i Teknisk Protokoll gjennomgås under konsulentbesøket. Etter konsulentbesøket får vaskeriet en oversikt over hvilke områder som må forbedres for å kunne tilfredsstille kravene som ligger i sertifiseringen.

For å oppnå status som medlem må vaskeriet tilfredsstille våre krav i Teknisk Protokoll. I løpet av en prøveperiode på 6 måneder må alle krav tilfredsstilles, før vaskeriet kan bli fullverdig medlem. De strenge kravene er helt nødvendige. Ved å opprettholde kvalitetsnivået på alle plan, sikrer vi det beste resultatet – til enhver tid.

Ved søknad om medlemskap benyttes standardskjema. Standardskjemaet sendes i retur til daglig leder og/eller konsulenten som gjennomførte besøket, sammen med en tiltaksplan som viser hvordan vaskeriet skal tilfredsstille kravene i Teknisk Protokoll innen prøveperioden.

Dersom vaskeriet ikke lenger tilfredsstiller våre vedtekter og/eller krav i Teknisk Protokoll kan NVKs styre ekskludere vaskeriet.