Tjenester

Oppdragsvirksomhet

I tillegg til medlemsvirksomheten med faste konsulentbesøk utfører vi konsulentbistand, til medlemmer og ikke-medlemmer. Tjenesten utføres etter kundens behov og ut fra hva som er utfordringen/problemet ved vaskeriet.

 

Dette er i hovedsak hva Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn kan hjelpe dere med:

 

Teknisk Protokoll

TEKNISK PROTOKOLL

 

Type: Krav til medlemsvaskerier

Språk: Bokmål
Utgitt: Mars 2013
Tilgjengelige versjoner: Elektronisk
 

Medlemskap

Sertifisering av Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) gir sikkerhet både for vaskeri og kunder. Vaskeriene NVK sertifiserer skal ha en standard som gjør at de bør foretrekkes foran andre vaskerier. I en anbudskonkurranse bør oppdragsgiver etterspørre NVK's konsulentrapporter for å få innblikk i vaskeriets standard.

 

Medlemsvaskerier

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) medvirker til at vaskeriene som sertifiseres har en standard som tilfredsstiller markedets krav til vaskeribransjen, både kunnskapsmessig og driftsmessig. Vi påser at vaskerienes kvalitetssikring ivaretas, gjennom rådgivning og opplæring. 

 

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn // Tykkemyr 1, 1597 Moss // Tlf: 69 31 35 02 - Fax: 69 31 35 25 // E-post: post@vaskeritilsynet.no