Medlemsvaskeri

ASVO Kvinesdal AS

Postboks 310, 4492 Kvinesdal

Tlf: 38 35 16 11

Fax: 38 35 16 33

Kontaktpersoner

Rolf Terje Klungland

Mob: 41457581

rtk@asvo-kvinesdal.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: