Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

ASVO Kvinesdal AS (*)

Postboks 310, 4492 Kvinesdal

Tlf: 38 35 16 11

Fax: 38 35 16 33

Kontaktpersoner

Rolf Terje Klungland

Mob: 41457581

rtk@asvo-kvinesdal.no