Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Elis Norge AS avd. Herbergåsen (*)

Industriveien 16, 2166 Oppaker

Tlf: 63 94 45 50

Kontaktpersoner

John-Arne Bjørkhaug

Mob: 93 24 47 73

john-arne.bjorkhaug@elis.com

Kåre Ohrvik

Mob: 932 44 704

kare.ohrvik@elis.com