Bransjestandarden er publisert og dere kan bestille trykt versjon på post@vaskeritilsynet.no.

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har tatt på seg ansvaret for å revidere bransjestandarden og opprettet en arbeidsgruppe i august 2020. Arbeidsgruppen har bestått av:

  • Jan Tore H. Gunnarsen – Daglig leder, Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn. Gruppens leder.
  • Lise Sørbø – Overlege, Arbeidstilsynet avd. for arbeidsmiljø og regelverk.
  • Bjørn Asphaug – Service- og salgsmanager, Christeyns.
  • Anne Kragseth Nielsen – Operasjonssykepleier og seksjonsleder vaskeri, Helse Bergen.
  • Einar Teigstad Lervik – Teknisk salgs- og prosjektingeniør, Jako.
  • Johan Brødreskift – Forretningsutvikler, Lilleborg.
  • Line Træen – Fagssjef HMSK, Nor Tekstil.
  • Per Frøge – Driftssjef, Nor Tekstil avd. Drammen.
  • Markus Holgersen – Driftssjef, Nor Tekstil avd. Skien.
  • Kristian Gaasrud – Daglig leder Sentralvaskeriet for Østlandet. Styreleder Norsk Renseri- og Vaskeriforening.

Per Frøge og Markus Holgersen erstattet Line Træen i arbeidsgruppen i oktober 2020.

Arbeidsgruppens høringsforslag ble sendt på høring til 140 instanser 24.februar 2020 og den var åpen for alle på www.vaskeritilsynet.no. Det ble mottatt 260 høringsuttalelser fra 19 instanser, de fleste fra de regionale kompetansesentrene for smittevern og smittevernavdelingene på sykehus, Folkehelseinstituttet og Arbeidstilsynet. Tre vaskerier har gitt høringsuttalelser.

Høringsuttalelsene ble gjennomgått og vurdert av arbeidsgruppen, før et ferdig utkast ble sendt til avstemning blant Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyns medlemsvaskerier. Den reviderte bransjestandarden ble godkjent 15.desember 2021 og er gyldig fra 1.1.2022.

Den nye bransjestandarden innebærer flere endringer, der den viktigste endringen er krav til system for risikovurdering og kontroll på hygienekvalitet på tekstiler i kapittel 2. Vi vil i samarbeid med vaskeriene implementere de nye kravene i løpet av 2022.

Last ned Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten (.pdf, 4,8 MB)