Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Breeze Tekstil avd. Hålogaland AS (*)

Kilbotn, 9415 Harstad

Tlf: 77 05 92 00

Fax: 77 05 92 01

Kontaktpersoner

Lars Brændvik

Mob: 416 21 226

lb@breeze.as

Ole Kristian Ertsvik

Mob: 90766343

oke@breeze.as