Vedlagt er liste over godkjente desinfeksjonsmetoder for kjemotermisk desinfeksjon som er dokumentert virusdrepende. Listen er oppdatert 19.6.2020.