Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn har delt ut diplom for eksemplarisk oppfølging av Teknisk Protokoll for året 2022. Fem vaskerier tilfredsstilte kriteriene til diplom: Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus – Hospitaldrift VaskeriMovia Formidling, Nor Tekstil avd. Bergen, Nor Tekstil avd. Florø og Vest Industrivask. Vaskeriene mottar diplomet for kontinuerlig meget god oppfølging av egenkontroll, meget gode prosesser, hygiene og renholdsrutiner, orden og vedlikehold av vaskeriet i 2022.

Utmerkelsen henger høyt

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn (NVK) har i løpet av 2022 hatt tilsyn med 86 vaskerier og gjennomført 267 tilsynsbesøk av disse. Etter hvert tilsynsbesøk mottar vaskeriene konsulentrapport og tilsynsbevis med resultatet av tilsynet. Resultatet gis på en skala fra 1 til 7, der 7 er meget bra og 1 er ikke godkjent.

Kriteriene for å motta diplom for 2022 er at resultatet gjennom året er på 7,0 (av 7,0), samtidig som vaskeriet må være godkjent med karakteren A/A+ i henhold til bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten» dersom vaskeriet behandler institusjonstøy. Det innebærer svært få om noen avvik fra kravene for å kunne motta diplom. Det ligger derfor en eksemplarisk innsats til grunn når et vaskeri tilfredsstiller kriteriene for diplom.

Krav til hygienisk rent tøy til helseinstitusjoner

Vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner, skal være godkjent iht. bransjestandarden «Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten». De har et spesielt ansvar for å bryte smittekjeden. Forurenset tøy skal gjennomgå desinfiserende vask og leveres hygienisk rent tilbake til helseinstitusjonen. Dette sikres gjennom intern kvalitetssikring utført av vaskeriet og ekstern kvalitetssikring og tilsyn utført av NVK.

Om Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn og Teknisk Protokoll

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn er en uavhengig og ideell organisasjon som tilbyr sertifisering av vaskerier for å ivareta intern kontroll og å sikre produktenes kvalitet. Vaskerier som velger å bli sertifisert av NVK er pålagt å oppfylle de til enhver tid gjeldende prosesstekniske og hygieniske krav i Teknisk Protokoll. Kravene er tilgjengelig på www.vaskeritilsynet.no.

Kontaktinformasjon:

Daglig leder Jan Tore H. Gunnarsen – tlf. 478 51 151 – e-post jan@vaskeritilsynet.no