Medlemsvaskeri

Eiker Vekst AS 

Ryghgt. 6, 3050 Mjøndalen

Tlf: 48310762

Kontaktpersoner

Jan Julseth

Mob: 4889 4809

jan.julseth@eikervekst.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: