Liker du å styre din egen hverdag? Har du erfaring fra næringsmiddel- eller vaskeribransjen? Er svaret ja, da skal du søke på denne stillingen!

En av våre prosesskonsulenter har søkt nye utfordringer, vi søker derfor hans etterfølger. Vi søker personer fra hele landet, da stillingen er basert på hjemmekontorløsning med utstrakt reisevirksomhet i Norge. Du må forvente 100-130 reisedøgn årlig.

Sentrale arbeidsoppgaver:

Kontrollbesøk og revisjoner på vaskerier, samt rådgivning, kurs og fagopplæring. Hovedoppgaver under kontrollbesøkene vil være:

 • Prosesskontroll av vaskeriets maskiner og utstyr. En stor del av kontrollen utføres på vaskeprosesser for å sikre desinfeksjon av tøy. Ved avvik må konsulenten gi råd om endringer som gir korrekt prosess.
 • Hygienekontroll. Gjennomgang av prosedyrer vaskeriet er pålagt for å sikre smittevern, samt mikrobiologisk stikkprøvekontroll av kritiske kontrollpunkter. Ved avvik i kontrollen må konsulenten gir råd om endringeri rutiner og prosesstekniske endringer som vil redusere risikoen for forurensning og sikre vaskeriets kunder hygienisk rent tøy.

Etter hvert konsulentbesøk utarbeider konsulenten tilsynsrapport til vaskeriet med vurdering av vaskeriets oppfølging av kravene i Teknisk Protokoll og de to bransjestandardene Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten  og Hygienekrav til vaskerier som behandler tekstiler til næringsmiddelbedrifter. Det forventes at konsulenten skal kunne veilede vaskeriene i risikovurdering for å sikre personalets smittevern og hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til kunde.

Dine kvalifikasjoner:

 • Relevant erfaring og fagbrev i vaskerifaget er en stor fordel
 • Erfaring fra kvalitets- og dokumentasjonsarbeid vil være en fordel
 • Grunnleggende datakunnskap og behersker programmene i MS Office
 • Krav til førerkort klasse B
 • Arbeidsspråk er på norsk, og det er derfor et krav at du behersker norsk flytende muntlig og skriftlig

Kvalitetsarbeid ved vaskeriene kan sammenlignes med kvalitetsarbeid i næringsmiddelindustrien, og personer med erfaring fra denne type arbeid er velkomne til å søke.

Dine egenskaper:

 • Du har høy personlig og yrkesmessig integritet
 • Du er selvstendig, strukturert, pålitelig og ansvarsbevisst
 • Du møter alle mennesker med ydmykhet og respekt
 • Du har sterkt kommunikasjonsevne, kan argumentere og gi grundige forklaringer
 • Du er engasjert og opptatt av å gjøre kunder fornøyd, du tar aktivt ansvar og holder fokus på verdiskaping og resultater
 • Du er god på å bygge relasjoner med kolleger, kunder og samarbeidspartnere
 • Du er nysgjerrig og er alltid villig til å søke mer fagkunnskap

 

Derfor skal du jobbe hos oss:

 • Mulighet til å bidra til positiv utvikling av NVK og  vaskeribransjen
 • Et godt arbeidsmiljø med varierende arbeidsoppgaver og faglige utviklingsmuligheter
 • Mulighet til å planlegge og styre arbeidsdagene selv
 • Grundig opplæring på de områdene som kreves
 • Reisevirksomhet kompenseres med 1 uke ferie med lønn utover avtalefestet 5.ferieuke
 • Konkurransedyktige betingelser og privat helseforsikring

Send søknad og CV ved å klikke her 👇

Har du konkrete spørsmål til stillingen, ta kontakt med rådgiver Ivar Bruvoll hos Performia Norge AS på tlf. 90 84 16 90 eller Daglig Leder Jan Tore H. Gunnarsen, tlf. 478 51 151.

Alle søknader vil bli behandlet konfidensielt.

Om arbeidsgiveren:

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn er en uavhengig og ideell organisasjon som sertifiserer vaskerier etter krav fra kunder som helseinstitusjoner og næringsmiddelbedrifter. Helt siden 1957 har vi bidratt til at vaskeriene har en kvalitetsmessig, kunnskapsmessig og driftsmessig standard som tilfredsstiller markedets og myndighetenes krav til vaskeribransjen. Vi skal bidra til at vaskeriene har rutiner som sikrer personalets smittevern og som sikrer hygienisk riktig kvalitet på tekstiler til alle bransjer. Vaskeriene som kontrolleres kan være alt fra vekstvaskerier med hovedoppgave å sysselsette mennesker som trenger tilpasset arbeid og vasker 50 tonn tekstiler i året – til høyteknologiske vaskerier som vasker 50 tonn tekstiler hver dag. Vennligst se vår brosjyre for mer informasjon.