Følgende vaskerier tilfredsstiller våre krav i Teknisk Protokoll og er godkjent som medlemsvaskerier i 2021:

NVK har pr.16.12.2021 71 godkjente medlemsvaskerier og 14 prøvemedlemmer. For å bli godkjent medlemsvaskeri må prøvemedlemmene tilfredsstille alle krav i Teknisk Protokoll.