Medlemsvaskeri

Fredrikstad kommune Vaskeri

Tomteveien 49, 1618 Fredrikstad

Kontaktpersoner

Madelyn Visco Rosenkilde

madros@fredrikstad.kommune.no

Ronny Kløvfjell

Mob: 91396945

rokl@fredrikstad.kommune.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: