Medlemsvaskeri

Furoria AS 

Strandgt. 58, 8445 Melbu

Tlf: 76 11 86 00

Fax: 76 11 85 90

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: