Medlemsvaskeri

Helgeland Industrier AS avd. Sandnessjøen

Postboks 57, 8801 Sandnessjøen

Tlf: 750 79780

Kontaktpersoner

Birgit Walla

Tlf: 75079780

Mob: 92036168

birgit@helgeland-industrier.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: