Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner

Type: Bransjestandard
Språk: Bokmål
Utgitt: Mai 2015
Tilgjengelige versjoner: Trykt og elektronisk

Last ned Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner (.pdf, 3 MB)

Helseinstitusjoner som omfattes av Forskrift om smittevern i helsetjenesten er forpliktet til å ha infeksjonskontrollprogram. Forskriftens § 2-2 angir at infeksjonskontrollprogrammet skal blant annet inneholde skriftlige retningslinjer for behandling, rengjøring og desinfeksjon av tekstiler.

Helsedirektoratets IS-1941 Hygieniske krav og retningslinjer for behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, tidligere IK-1941, har vært rettledende for helseinstitusjoner, vaskerier og innkjøpere av vaskeritjenester siden 1970. Helsedirektoratet har latt IS-1941 utgår.

Denne bransjestandard omhandler hvordan vaskeriene skal behandle tekstiler til helseinstitusjoner og ikke helseinstitusjonenes interne tekstilbehandling. Av den grunn vil bransjestandarden ikke erstatte IS-1941 i sin helhet, kun delen som omhandler tekstilbehandlingen som utføres av vaskeriet.

Bransjestandarden gjenspeiler god faglig praksis og bygger blant annet på anbefalninger fra det amerikanske Centers for Control Disease and Prevention (CDC) og det tyske Robert Koch Institute (RKI). I arbeidet med bransjestandarden er det lagt stor vekt på krav og retningslinjer i andre europeiske land som vi bør sammenligne oss med, og spesielt Tyskland, som gjennom RKI og private forskningsinstitutter er et foregangsland på området som bransjestandarden omhandler.

Bransjestandarden bør benyttes av helseinstitusjonene ved utarbeidelse av retningslinjer for tekstilbehandling i infeksjonskontrollprogam. Bransjestandarden setter krav til vaskerier og bør implementeres som kvalitetskrav ved valg av vaskeritjenester for helseinstitusjoner.

Første utgave av bransjestandarden ble utgitt i mars 2011. Bransjestandarden er senere revidert i 2014, og det ble gjort mindre endringer i 2015. Den nåværende utgaven erstatter den forrige utgaven fra og med 31.mai 2015.

Kontakt Jan Tore H. Gunnarsen for bestilling av trykt versjon:

tlf: 69 31 35 02

mob: 47851151

jan@vaskeritilsynet.no.no

Pris trykt versjon: kr 100