Vaskerier avmerket med en rød stjerne (*) er tilrettelagt for vask av institusjonstøy.

Dette innebærer at de tilfredsstiller kravene for vask og behandling av tekstiler som benyttes i helseinstitusjoner, slik som de er nedfelt i NVK’s Teknisk Protokoll. Bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner implementeres på vaskeriene i perioden frem til mars 2012, og vaskeriene skal etter dette vurderes opp mot denne.

Vaskerier som er merket med blå stjerne (*) er prøvemedlemmer som ennå ikke er opptatt som fullverdig medlem.

Medlemsvaskeri

Helse Bergen HF Haukeland Universitetssykehus Hospitaldrift Vaskeri (*)

5021 Bergen

Tlf: 55 97 48 90

Fax: 55 97 58 03

Kontaktpersoner

Kjersti Røli Hope

Tlf: 55974890

Mob: 95890551

kjersti.helen.roli.hope@helse-bergen.no