Medlemsvaskeri

Helse Bergen, HF Haukeland Universitetssykehus, Hospitaldrift Tekstilforsyning 

5021 Bergen

Tlf: 55 97 48 90

Fax: 55 97 58 03

Kontaktpersoner

Kjersti Røli Hope

Tlf: 55974890

Mob: 95890551

kjersti.helen.roli.hope@helse-bergen.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: