Medlemsvaskeri

Ifjobb AS

Lunnaveien 7, 7120 Leksvik

Kontaktpersoner

Mona Thorsen

Mob: 932 00 863

mona.thorsen@ifjobb.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: