Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer eksamensforberedende kurs i Vaskerifaget. Kurset forbereder deg til teorieksamen for praksiskandidater, som er første skritt på veien til å få fagbrev som vaskerioperatør. Frist for påmelding er 15.august 2022.

Kurset er finansiert av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennom bransjeprogrammet for industri- og byggenæringen og retter seg mot permitterte, arbeidsledige og ansatte i vaskeribransjen.

Finansieringen dekker også teoretisk eksamen og praktisk prøve på inntil to forsøk.        Norske Vaskeriers Vaskeritilsyn administrerer refusjon av oppmeldingsavgift.

Satsing på fagopplæring er en god investering for å møte framtidens utfordringer. Fagoperatører med økt kompetanse arbeider ikke bare mer effektivt, men finner nye løsninger, har større endringsevne, gjør færre feil, arbeider mer selvstendig og gjør bedriften i stand til å tilpasse seg stadig skiftende krav for å være konkurransedyktig. Utdanningen følger ny læreplan fra 1.8.2022: https://www.udir.no/lk20/vaf03-01

I undervisningen vil vi gjennomgå tema som vaskerihygiene og smittevern, vaskeriteknologi (prosesslære og maskinlære), tekstilkunnskap. Det er satt av god tid til eksamensforberedende oppgaver.

Målgruppe

Kurset passer for deg som har allsidig praksis fra arbeid innen faget og som ønsker fagbrev.

Tilbudet rettes mot ansatte, permitterte og arbeidsledige.

Undervisning vil bli holdt på norsk og eksamen er på norsk. Det innebærer at praksiskandidatene må kunne forstå og formidle sin kompetanse på norsk.

Praksiskandidatene må ha minst 60 måneder allsidig praksis fra vaskeri før praktisk prøve. Det kan gis unntak ved særskilt behov, men i de tilfeller vil ikke praksiskandidatene tilfredsstille kravet til å gjennomføre praktisk prøve for å ta fagbrev.

I oppstart av kurset må det oppgis bransjetilhørighet og arbeidsmarkedsstatus.

Oppstart og gjennomføring

Undervisningen starter 15.september 2022 og blir holdt digitalt på Teams hver torsdag i 2 timers økter. I tillegg holdes en samling over 2 dager i nærheten av Oslo/Gardermoen, til den delen av undervisningen som krever fysisk tilstedeværelse.

Praksiskandidatene vil motta informasjon på epost og læremateriell vil bli delt på Teams.

Undervisningen avsluttes uken før teorieksamen i månedsskiftet mai/juni 2023. Dato for teorieksamen er ikke fastsatt.

Pris: Det er ingen kursavgift.

Utgifter til reise og opphold i forbindelse med fysisk samling dekkes ikke.

For spørsmål om kurset, kontakt:

Jan Tore H. Gunnarsen

E-post jan@vaskeritilsynet.no

Telefon 478 51 151

Påmelding, trykk her