Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer til flere kurs i Vaskeriteknikk 1 høsten 2023. 

  • På Haukeland Hotell i Bergen 25.-26.oktober 
  • På Scandic Nidelven i Trondheim 9.-10.november

 

Frist for påmelding er 27.september 2023.

Når man har ansvaret for å vaske og behandle tekstiler, er det viktig at de grunnleggende kunnskaper er på plass. Våre kurs gir en lettfattelig og god innføring i Vaskeriteknikk.

Fokus for dette kurset er generell vaskerihygiene og den reviderte bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helse- og omsorgstjenesten.

Alle tekstiler fra helse- og omsorgstjenesten kan være forurenset med biologisk materiale som kan føre til smitte. Det er derfor særdeles viktig at tekstilene håndteres på en profesjonell måte som sikrer hygienisk rene tekstiler og godt smittevern for de ansatte. Når man ikke kan utelukke smitte og de alvorlige konsekvenser smitte kan medføre, er det viktig å forebygge.

Deltagerne skal få kjennskap til hvordan vaskeriet skal kunne sikre hygienisk rent tøy ut til kunde (helseinstitusjonen) og samtidig sikre smittevernet for personalet.

Nytt i den reviderte bransjestandarden er krav til system for risikovurdering og kontroll av hygienekvalitet. Vi vil gjennomgå risikovurderinger som alle vaskerier kan utføre for å sikre smittevern av vaskeriets ansatte og hygienisk rene tekstiler ut til kunde.

Se mer informasjon og påmeldingsskjema i vedleggene:

Kurs i Vaskeriteknikk 1 – Bergen 25.-26.oktober 2023

Kurs i Vaskeriteknikk 1 – Trondheim 9.-10.november 2023