Sammendrag

Norske Vaskeriers Kvalitetstilsyn inviterer i samarbeid med Trigger Jobb til kurs i Vaskeriteknikk 2. Kurset holdes 3.-4.oktober 2018 hos Trigger Jobb på Askøy. Påmeldingsfrist 21.september 2018.

Sted
Trigger Jobb, Bakarvågen 15, 5305 Florvåg
Periode
03.10.2018 – 04.10.2018
Beskrivelse

Når man har ansvaret for å vaske og behandle tekstiler, er det viktig at de grunnleggende kunnskaper er på plass. Våre kurs gir en lettfattelig og god innføring i Vaskeriteknikk. 

Kurset holdes 3.-4.oktober 2018 hos TRIGGER JOBB i Bakarvågen på Askøy. Trigger er et barrierevaskeri som godkjent iht. bransjestandarden Smittevern for vaskerier som behandler tekstiler til helseinstitusjoner. Trigger betjener sykehjem, legevakttjeneste og åpen omsorg med vask og leie av tøy, uniformer og beboertøy. På vaskeriet vil det bli teoretisk og praktisk gjennomgang av tekstilenes vei gjennom vaskeriet fra henting til utlevering. 

Vaskeriteknikk 2 er en videreføring av Vaskeriteknikk 1 og det kreves en viss grunnleggende vaskerikompetanse for å kunne dra nytte av kurset. Kurset skal legge grunnlag for å utvikle en helhetlig forståelse for produksjonsprosessen på et vaskeri – fra mottakshåndtering, vask og etterbehandling til sluttkontroll og utlevering av tekstiler. Kurset skal fremme forståelsen for personlig hygiene og smittevern. 

Kurset er åpent for ikke-medlemmer. 

TID

Kurset gjennomføres 3.-4.oktober 2018. Frist for påmelding er 21.september 2018. 

Dette er populære kurs og vi har begrenset antall deltagere. Det kan lønne seg å være raskt ute med påmelding for å være sikret plass.

Invitasjon og påmeldingsskjema følger under.

Frist
21.09.2018