Medlemsvaskeri

Kvikk Vask & Rens

Søderlundmyra 4, 8624 Mo

Tlf: 75 13 98 70

Kontaktpersoner

Kjell Kristoffersen

Mob: 907 29 904

kvikk@kvikk.as

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: