Medlemsvaskeri

Kvinnherad Vekstbedrift AS 

Uskedalsvegen 521, 5463 Uskedalen

Tlf: 53 47 55 00

Kontaktpersoner

Eli Ersland

Mob: 918 75 885

vaskeri@kvekst.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: