Medlemsvaskeri

Menova AS 

Follummoveien 84, 3516 Hønefoss

Tlf: 32 18 13 10

Kontaktpersoner

Torbjørn Wik

Mob: 40800603

tw@menova.no

Sertifiseringer

Som medlemsvaskeri tilfredsstiller vaskeriet NVK sine krav i Teknisk Protokoll.

Vaskeriet er godkjent i henhold til: